Reglement / Alg. voorwaarden

ARTIKEL 1

Algemene inlichtingen
De 6 & 24 uurs race zal plaatsvinden op zaterdag 6 en zondag 7 september 2014 aan het recreatiegebied de Baggelhuizerplas te Assen (NL), en de organisatie is in handen van de Stichting MTB World.

Het centrale punt van de wedstrijd bevindt zich vlakbij de manege gelegen langs de A28 Deze plaats werd gekozen om verschillende redenen:
- Het is een recreatiegebied en heeft ruimte genoeg voor een tentenkamp voor de
  deelnemers van de 24 uurs.
- De elementen zijn voorhanden om een uitdagend parcours uit te stippelen:
  Een afwisselend en uitdagend parcours van ±8 km met veel single tracks en waar
  hier en daar goed gebruik wordt gemaakt van de hoogteverschillen. De
  deelnemers worden dan ook af en toe verrast door een kleine klim en/of daling.
- De nodige infrastructuur wordt ter beschikking gesteld, zoals douches, toiletten,
  parkeerplaatsen en weiden die plaats bieden aan de aflossingszone, de camping,
  het controlecentrum, het secretariaat, de bar en een gedeelte voor de animaties.
- Het gebied is gemakkelijk bereikbaar.

De organisatie stelt een 6 uurs en een 24 uurs race voor.
- Er komen twee verschillende klassementen (6 & 24uurs) zodat de winnaars van
  beide wedstrijden een prijs zullen krijgen.
- Het vertrek van de 6 uurs en de 24 uurs gebeurt op hetzelfde tijdstip, namelijk op
  zaterdag om 13.00u.
- De deelnemers volgen hetzelfde circuit.
- Aan de startlijn wordt geen volgorde ingesteld (vertrek in de stijl van Le Mans).
- Voor de MTB World 6 & 24 uurs race is een limiet vastgesteld voor het
  aantal deelnemers. 

De limiet is gesteld op: 
  70 teams en 40 individueel voor de 6u 
  90 teams en 20 individueel voor de 24u.

ARTIKEL 2

Inschrijvingen
Deelnemers kunnen zich tot (mits niet vol) 01 augustus 2014 online inschrijven via de site: www.mtbrace.nl

De inschrijving wordt pas definitief na ontvangst van de volledige betaling!

Inschrijfgeld kunt u overmaken op:
NL32 RABO 0118671995 ten name van Stichting MTB World te Assen o.v.v. van
uw inschrijfnummer en uw (team) naam.

Voor buitenlandse betalingen:
BIC: RABONL2U

Inschrijfgeld
- Klik hier voor 6 uurs race
- Klik hier voor 24 uurs race

ARTIKEL 3

Programma:
Verkenning van het circuit is gepland op vrijdagavond vanaf 19.00 en zaterdagochtend tussen 8.00u en 11.00u.
Standplaatsen voor tenten en caravans worden vanaf vrijdag 16.00u ter beschikking
gesteld aan de deelnemers.

Volledig programma 
Vrijdag

16.00u Terrein open voor eventuele deelnemers die vrijdag willen overnachten.
19.00u Parcours open voor verkenning

Zaterdag
08.00u Verkenning van het circuit, overhandiging van de plaatjes met de nummers,
            armbanden, chips en controle van de inschrijvingen op het secretariaat en
            betaling van de waarborg.
11.30u Briefing over de wedstrijd.
13.00u Start 6/24u race.
18.00u start pastabuffet (tot ± 20.30u)
19.00u Finish 6u race.
20.15u Prijsuitreiking 6uurs race
00.00u Nachtrust.

De hele dag is het promodorp open met diverse stands, leveranciers en leuke aanbiedingen. Ook zijn er diverse activiteiten voor jong en oud!

Zondag
00.00u tot 07.00u nachtrust (stilte voor diegene die willen rusten/slapen in de
            nacht, uiteraard gaat de race gewoon door!).
13.00u Finish 24 uurs race.
13.20u Demonteren van de tenten door de teams.
15.00u Prijsuitreiking 24u race.

De hele dag is het promodorp open met diverse stands, leveranciers en leuke aanbiedingen.

ARTIKEL 4

Ploegen en aantal deelnemers
De verschillende categorieën zijn hierna weergegeven:

LET OP: Teams waarvan 1 of meerdere rijders een wedstrijdlicentie van de KNWU hebben, vallen automatisch in de sportklasse!

Categorieën

Individueel

Sport
- Heren
- Dames
- Gemengd

Fun
- Heren
- Dames
- Gemengd

Bedrijven

Maximaal aantal
deelnemers

24 uurs race

1 persoon


max 6 personen
max 6 personen
max 6 personen


max 12 personen
max 12 personen
max 12 personen

max 12 personen

90 teams
20 individueel

6 uurs race

1 persoon


max 3 personen
max 3 personen
max 3 personen


max 5 personen
max 5 personen
max 5 personen

n.v.t.

70 teams
40 individueel

ARTIKEL 5

Ouderlijke toestemming
De minimum leeftijd van de deelnemers is vastgesteld op:
16 jaar voor de 24 uurs
12 jaar voor de 6 uurs.

Minderjarigen (onder 18 jaar) moeten vergezeld zijn van minstens 1 meerderjarige in de ploeg en moeten een getekende ouderlijke toestemming kunnen voorleggen.

De teamleider dient bij het online inschrijven akkoord te geven dat de minderjarige deelnemer(s) toestemming hebben van ouders/verzorgers en blijft in alle gevallen verantwoordelijk voor deze deelnemers! De organisatie kan in geen enkele vorm van welke aard dan ook verantwoordelijk worden gesteld!

ARTIKEL 6

Verklaring van goede gezondheid
De deelnemers verklaren in goede gezondheid te verkeren en een goede fysieke conditie te hebben. De teamleider geeft bij de online inschrijving aan dat alle deelnemers in zijn/haar team in goede gezondheid verkeren. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor gezondheidsproblemen tijdens de wedstrijd.

ARTIKEL 7

Teamplek & Tenten
Elk 24uurs team krijgt een gereserveerde plek van 5x6m aan/nabij de wissel straat om een teamtent op te zetten. De teamplekken kunnen op vrijdag tussen
16.00/22.00u, of op zaterdag tussen 8.00/11.00u worden ingericht.

LET OP! u kunt geen auto/bus/camper/caravan plaatsen op uw teamplek.

Deelnemers voor de 24 uurs race kunnen een teamtent huren, waarvoor een borg wordt gevraagd. Pas na controle van de tent kan men zijn/haar borg terug krijgen.
Er zal overigens ook een campingzone beschikbaar zijn voor deelnemers die een eigen tent meebrengen of met de caravan komen. Deelnemers die verwarmings-toestellen meebrengen, moeten voorzien van een goedgekeurd brandblus-apparaat.

Het materiaal kan worden gecontroleerd en de organisatie behoudt zich het recht voor om het gebruik te verbieden wanneer er mogelijk gevaar kan optreden. Het brandblusapparaat moet voorgelegd worden op het secretariaat op het ogenblik van de inschrijving.

Voor de 6 uurs teams/deelnemers zal een apart veld worden ingericht waar deze  een plek kunnen inrichten.

ARTIKEL 8

Waarborg
De waarborg bedraagt € 30,00 voor de transponder en indien u een teamtent heeft gereserveerd € 50,00 en moet voor de wedstrijd door de ploegleider gedeponeerd worden op het secretariaat. Het bedrag zal worden teruggegeven op het einde van de wedstrijd, nadat de elektronische chips zijn afgegeven en (indien van toepassing) na controle van de teamtent.

Wij vragen u om de omgeving van de tenten schoon te maken op het einde van de 6/24 uurs race. Elke beschadiging van het materiaal zal aan het verantwoordelijke team gefactureerd worden.

ARTIKEL 9

Fietsen
De mountainbikes die voor de 6/24 uurs race gebruikt worden moeten in perfecte staat verkeren. Elke ploeg moet voorzien zijn van minstens één fiets van het type mountainbike (geen wegfiets, cross/veldritfiets en e-mountainbikes).

Elke deelnemer mag met zijn eigen mountainbike deelnemen. De organisatoren hebben het recht om op elk moment van de wedstrijd de fietsen te controleren.
Indien een verantwoordelijke een gevaar opmerkt aan een fiets, dan zal hij dat melden aan de ploeg die onmiddellijk het gevaar moet verhelpen, op straffe van
uitsluiting. Op het terrein is technische bijstand aanwezig.

ARTIKEL 10

Verlichting
Vanaf zonsondergang (of op bevel van de organisatoren) zal verlichting verplicht worden. Wij vragen een degelijke verlichting op het fietsstuur en achterop een rood licht. Wanneer de lichten niet functioneren, kunnen de organisatoren beslissen om de rondes niet verder in aanmerking te nemen. Een groot deel van het parcours loopt door de bossen en daar ontbreekt doorgaans elke vorm van verlichting.
Daarom raden we sterk aan om ook de helm te voorzien van een lamp. Bepaalde moeilijke zones van het circuit zullen door de organisatie verlicht worden. Ook de plaats waar de tenten van de 24 uurs teams staan opgesteld, zal verlicht worden.

ARTIKEL 11

Helm
Het dragen van een helm is verplicht tijdens de hele duur van de 6/24 uurs race. Na
een eerste waarschuwing zullen de rondes die men doet zonder helm niet meegeteld worden. Bij herhaling kunnen de organisatoren beslissen om de deelnemer uit te sluiten. (dit is tevens van toepassing tijdens het inrijden cq parcours verkennen)

ARTIKEL 12

Stuurborden
Ieder team ontvangt 2 borden met het nummer van de ploeg. Ze worden uitgereikt op het secretariaat en moeten de hele wedstrijd door zichtbaar blijven. Het nummer moet op de fiets goed zichtbaar blijven en dat geldt ook voor de armband en de helm.

Gebruik van eigen gemaakte nummerborden is ten strengste verboden en de organisatie zal dan ook sancties treffen indien een ploeg zich niet aan deze regels houdt!

ARTIKEL 13

Registratie van de rondes
Het registreren van de rondes van de 6/24 uurs race gebeurt op verschillende plaatsen langs het circuit en bij de start/finish. Daartoe wordt een elektronisch systeem gehanteerd met een chip: wanneer de fietser het controletapijt passeert, worden de gegevens van de chip geregistreerd op een computer die de resultaten toont. Voor de registratie van de rondes is het dus zeer belangrijk dat de deelnemer de chip overneemt bij een aflossing. Er is slechts één chip per ploeg welke geplaatst dient te worden in een bidon (bidon in bidonhouder). Wanneer dat niet het geval is, is de organisatie niet verantwoordelijk voor het niet meetellen van de rondes.

Tijdens de wedstrijd wordt er regelmatig een score lijst geprint met de resultaten, tussentijden welke op diverse plaatsen wordt opgehangen.

ARTIKEL 14

Aflossing
De aflossing van de deelnemers voor de 6/24 uurs race moet gebeuren op de plaats die de organisatie aangeeft en die wordt bekend gemaakt tijdens de briefing. Aflossingen buiten deze zone zijn strikt verboden, op risico van diskwalificatie. Geen enkel team mag gebruik maken van een al dan niet gemotoriseerd voertuig. De frequentie van de aflossingen wordt bepaald door de deelnemers zelf.

ARTIKEL 15

Pech tijdens ronde
De deelnemer die in moeilijkheden komt langs het parcours, keert terug naar het
vertrekpunt zonder de andere deelnemers op het circuit in gevaar te brengen.

ARTIKEL 16

Respecteer het Parcours
De ploegen van de 6/24 uurs race verbinden er zich toe het uitgestippelde parcours te respecteren. Gebeurt dat niet, dan kan de annulering volgen van de betreffende ronde. Bij herhaling zal de hele ploeg buiten de wedstrijd worden gezet zonder mogelijk verhaal. De wedstrijdcommissarissen zullen aanwezig zijn op het parcours van de 6/24 uurs race.

ARTIKEL 17

Fair Play
Het hele evenement staat in het teken van gezelligheid, fair play en sportiviteit voor
iedereen. Daarom verwachten de organisatoren van iedereen een fair gedrag.

Op elk gedrag dat door een wedstrijdcommissaris als gevaarlijk wordt bestempeld, volgt na een waarschuwing een sanctie. Onderling respect tussen deelnemers, organisatoren en toeschouwers is van belang voor een goede afloop van de competitie.

ARTIKEL 18

Sancties/Diskwalificeren
Enkel de organisatie is gerechtigd om een ploeg te sanctioneren/diskwalificeren.

ARTIKEL 19

Controle
A) Tijdens het evenement wordt er door de organisatie gecontroleerd op het niet
    volledig rijden cq afsnijden van het parcours, diegene die door de organisatie op
    dit feit wordt betrapt zal direct worden gediskwalificeerd! (Mocht de rijder in
    teamverband rijden dan zal het hele team worden gediskwalificeerd)

B) Het is niet-ingeschreven personen strikt verboden om deel te nemen aan de
     wedstrijd. Elke deelnemer ontvangt een armbandje die hij tijdens de hele
     wedstrijd moet dragen. Op elk ogenblik van de 6/24 uurs race kan een controle
     worden uitgevoerd. Wanneer het reglement niet wordt nageleefd, kunnen de
     organisatoren sancties treffen.

ARTIKEL 20

Klassement
De resultaten worden doorlopend bekend gemaakt op diverse borden. Het klassement zal zich baseren op de afgelegde afstand na 24 uur wedstrijd. De eerste doorgang na 24 uur wedstrijd wordt niet rechtstreeks in aanmerking genomen maar dient om de afgelegde afstand te schatten. Voor de ploegen die geen laatste ronde uitvoeren om de tijd van 24 uur te overschrijden, telt de afstand die ze effectief hebben afgelegd bij de laatste doorgang.

Voorbeeld met rondes van 3 km:
Doorgang ploeg 1
Ronde Tijd
100 23.55 u
101 24.10 u

De schatting van de afgelegde afstand is dus 301 km, wat overeenkomt met 100 + 1/3 ronde.

Doorgang ploeg 2
Ronde Tijd
100 23.50 u

Doorgang ploeg 3
Ronde Tijd
100 23.57 u

De ploeg besluit te stoppen

Klassement
Pos. Ploeg Afstand Tijd
1 Ploeg 1 301 km 24.00 u
2 Ploeg 2 300 km 23.50 u
3 Ploeg 3 300 km 23.57 u

ARTIKEL 21

Prijzen
De eerste drie teams van de categorie sport/individueel (mannen-vrouwen-gemengd) 24u race krijgen een geldprijs. De eerste drie teams in de categorie sport/individueel 6uurs en de Fun/Bedrijvenchallenge 6&24uurs race krijgen een beker.

ARTIKEL 22

Verzekeringen
Dekking door een zorgverzekering is sterk aanbevolen voor de deelnemers.
Zelfs een individuele ongevallenverzekering is geen overbodige luxe.

ARTIKEL 23

Verantwoordelijkheid Organisatie
De organisatie wijst elke verantwoordelijkheid van de hand betreffende ongevallen,
diefstallen, verliezen, schade of beschadiging van het materiaal van de deelnemers. Elk team zal de veiligheidsvoorschriften respecteren en waken over de inhoud van zijn tent in de aflossingszone.

ARTIKEL 24

Auto's 
Alle auto's dienen op de daarvoor aangewezen plekken te worden geparkeerd. Er zullen een aantal 4x4 carriers rondrijden met aanhangers om uw (zware) bagage te pendelen naar de team/campingplekken. Het is helaas niet mogelijk om met uw auto het evenemententerrein op te komen.

ARTIKEL 25

Alcohol
De deelnemers mogen tijdens de wedstrijd geen alcohol gebruiken en er wordt verwacht de organisatie van de wedstrijd, noch de overige deelnemers niet in gevaar te brengen. De organisatoren hebben het recht tot sancties bij afwijking op dit artikel.

ARTIKEL 26

Catering
Drank en etenswaren (warm en koud) zullen tijdens de hele wedstrijd door de organisatie verkocht worden. Verkopen door derde personen vallen onder een overeenkomst die voorafgaandelijk werd afgesloten tussen de partijen en de stichting MTB World. Andere verkopen zijn niet toegelaten.

ARTIKEL 27

EHBO
EHBO is tijdens het hele weekend aanwezig en zal langs het circuit aanwezig zijn tijdens de wedstrijd. ook in het centrum zal er een permanente EHBO post aanwezig zijn.

ARTIKEL 28

Reclame Uitingen
Publiciteit op fietsen en kledij is toegestaan. Voor alle andere vormen van reclame dient u vooraf toestemming te vragen aan de organisatoren.

ARTIKEL 29

Terugtrekking/Annulering
Wanneer een ingeschreven ploeg zich terugtrekt, wordt 50% van de gestorte som
terugbetaald, op voorwaarde dat deze terugtrekking gebeurt voor 01 augustus 2014. Na deze datum wordt geen enkele terugbetaling verricht.

Dit is tevens van toepassing op afgenomen opties zoals teamtent, stroompunt & pastabuffetten.

ARTIKEL 30

Vervanging
Wanneer een of meerdere deelnemers van een ploeg zich zouden terugtrekken na de inschrijving, dan moet de organisatie daarvan op de hoogte worden gesteld.
Indien er geen vervanging komt, wordt de betrokken financiële deelname niet teruggestort.

ARTIKEL 31

Stroom & Aggregaat
Voor de 24uurs deelnemers/teams is het mogelijk om een stroompunt te huren, wij zullen dan een stroompunt (max 3kw) aanleggen op uw teamplek.

De huurprijs bedraagt € 75,00 (incl. verbruik)

LET OP: het stroompunt is afgezekerd op max verbruik van 3kw!
wanneer u meer dan 3kw probeert te verbruiken zal uw stop uitvallen.

Het gereserveerde stroompunt is alleen beschikbaar op uw teamplek aan de wisselzone, het is dus niet mogelijk/toegestaan deze te verlengen naar uw camper/caravan of het kampeer terrein!

Aggregaten zijn niet toegestaan!

ARTIKEL 32

Registratie
a) De organisatie is gerechtigd om (delen van) het evenement en de bezoekers op beelddragers te doen vastleggen en dit beeldmateriaal te publiceren en derden toestemming te geven tot openbaarmaking en verveelvoudiging. Hieronder wordt ook verstaan de (camera) registratie in kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid op het terrein.
b) Door betreding van het terrein of deelname aan het evenement geeft de bezoeker/deelnemer onvoorwaardelijk akkoord met de openbaarmaking en verveelvoudiging van diens portret

ARTIKEL 33

PROCEDURE BIJ ONGEVAL
Bij de inschrijving op het secretariaat op zaterdag 28 augustus (van 8 tot 11 u) wordt elke ploegleider ingelicht over de te volgen procedure bij ongevallen. De ploegleider zal verantwoordelijk zijn voor het verspreiden van deze informatie onder zijn teamgenoten.

De hulppost en de EHBO medewerkers bevinden zich in het centrum van het terrein en langs het parcours! Indien u slachtoffer of getuige bent van een valpartij waarbij hulp nodig is, dan kunt u:

- Melden bij mededeelnemers welke de EHBO of organisatie kunnen informeren
- Vrijwilligers van organisatie waarschuwen die de hulpdienst kunnen attenderen
- EHBO medewerkers waarschuwen langs het parcours

Artikel 34

Reglement
Door zijn inschrijving verklaart elke deelnemer kennis te hebben genomen van het
reglement & voorwaarden van dit evenement. Hij verplicht zich om het te respecteren en het op de meest strikte manier na te leven.

Het niet naleven van een regel uit dit reglement wordt door de organisatoren
gesanctioneerd, hetzij door diskwalificatie van het team, hetzij door strafpunten.
De bedoeling daarvan is alle deelnemers op gelijke voet te behandelen en er een
geslaagd evenement van te maken.

Wij danken u voor uw begrip en wensen u alvast een gezellig en sportief evenement toe!

01-12-2013
6 uurs race (teams & solo) & 24 uurs solo VOL!

25-11-2013
Belangrijke wijziging in het reglement!

15-10-2013
INSCHRIJVINGEN 2014 OPEN OP 01-12-2013!

27-09-2013
Datum 8e editie in 2014 bekend!

09-09-2013
Uitslagen 2013 online!!!